Powrót do listy

Udostępnienie raportu pdf z danymi osoby ubiegającej się o stopień doktora

Wychodząc na  przeciw oczekiwaniom użytkowników oraz zgodnie z deklaracjami podczas ostatniej konferencji udostępniliśmy w systemie POL‑on 2.0 w module Osoby ubiegające się o stopień doktora możliwość pobrania raportu z danymi osoby w formacie PDF.

Przycisk Pobierz pdf jest widoczny po przejściu do widoku szczegółów osoby.