Powrót do listy

Udostępnienie raportu „Ostatni zaraportowany semestr studenta inny niż bieżący” (kiedy brak daty ukończenia studiów albo daty skreślenia z listy studentów)

W dniu 16.02.2023 r. udostępniono raport „Ostatni zaraportowany semestr studenta inny niż bieżący (kiedy brak daty ukończenia studiów albo daty skreślenia z listy studentów)”.

Dostępny on jest z poziomu modułu Raporty w obszarze Studenci dla użytkowników posiadających rolę: INST_PR_WS lub INST_PR_WS_PODGLAD.