Powrót do listy

Udostępnienie pierwszej wersji nowego modułu Pracownicy Naukowi na POL-on 2 Demo

W dniu 14.11.2019 r. na środowisku polon2-demo udostępniona został pierwsza wersja modułu pracownicy naukowi w nowej architekturze POL‑on 2.0

Zgodnie z komunikatem opublikowanym na stronach pomocy systemowej, rozpoczęliśmy etap 2 procesu przeniesienia modułu do nowej aplikacji. Udostępniona testowa wersja aplikacji zawiera zmigrowane z dotychczasowe systemu: Dane pracowników, Zatrudnienie, Oświadczenia, Stopnie i tytuły. Prosimy w pierwszej kolejności o zwrócenie uwagi, czy przeniesione dane nie zawierają nieprawidłowości i wszystkie funkcjonalności są dla Państwa zrozumiałe i zgodne z Państwa oczekiwaniami. Uwagi można zgłaszać poprzez opcję „zgłoś uwagę” w dotychczasowym systemie.

W dalszym kroku, jeżeli nie zostaną zdiagnozowane na środowisku demo większe nieprawidłowości w wykonanej migracji danych, dokonane zostanie udostępnienie zmigrowanych z zakresu Zgoda na zatrudnienie, Pensum dydaktyczne. W ramach tej operacji dane zostaną odświeżone nową wersją bazy produkcyjnej POL‑on 1.

Po potwierdzeniu poprawności procesów migracyjnych na środowisku demo nastąpi wyłączenie dotychczasowego modułu pracownicy naukowi w obecnym systemie. Wszystkie dane wprowadzone do tego momentu zostaną całkowicie zmigrowane do nowej aplikacji. Wraz z uruchomieniem modułu w aplikacji POL‑on 2 udostępnione zostaną nowe obszary danych wynikające z ustawy (Prowadzone zajęcia, Kompetencje, Inne osoby prowadzące zajęcia).

UWAGA: Zgodnie z harmonogramem nowa wersja importu XML zostanie udostępniona w grudniu br. W obecnej wersji demo można natomiast przetestować usługi API REST nowej aplikacji.