Powrót do listy

Udostępnienie opcji dodawania uruchomień do kierunków studiów

W dniu 29 listopada 2019 nastąpi odblokowanie możliwości dodawania i edycji uruchomień dla zmigrowanych dotychczas kierunków studiów.

Odblokowanie samej funkcjonalności rejestrowania i edycji kierunków studiów przez uczelnie planowane jest na 12 grudnia z uwagi na trwającą weryfikację wybranych przypadków z importu kierunków studiów oraz prowadzone w tej kwestii wyjaśnienia z wybranymi podmiotami.