Powrót do listy

Udostępnienie nowego słownika dziedzin i dyscyplin w module Dane finansowe instytucji

01.03.2023 r. w module Dane finansowe instytucji został udostępniony zmieniony 11.11.2022 r. słownik dziedzin i dyscyplin. Umożliwi to przypisanie w częściach:

  • Przychody z usług badawczych na zlecenie
  • Przychody z tytułu komercjalizacji

udziałów w przychodach uzyskanych po 11.11.2022 r. we właściwych dyscyplinach.