Powrót do listy

Udostępnienie nowego słownika dziedzin i dyscyplin w modułach Osoby ubiegające się o stopień doktora oraz Postępowania awansowe

W dniu 15.02.2023 r. został udostępniony zmieniony 11.11.2022 r. słownik dziedzin i dyscyplin w modułach Osoby ubiegające się o stopień doktora oraz Postępowania awansowe. Umożliwi to przypisanie rozprawy doktorskiej oraz prowadzonych i zakończonych po 11.11.2022 r. postępowań awansowych do właściwych dyscyplin.