Powrót do listy

Udostępnienie na środowisku demo obsługi opisów wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

W dniu 30 czerwca 2021 r. na środowisku demonstracyjnym została udostępniona funkcjonalność obsługi opisów wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Na potrzeby dostępu do tej funkcjonalności wymagane jest posiadanie roli INST_DZIALALNOSC_NAUKOWA. Więcej szczegółów dotyczących działania tej funkcjonalności znajduje się w pomocy systemu POL‑on.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem podręcznika użytkownika dotyczącego obsługi opisów wpływu dla podmiotów i ewaluatorów. Po zakończeniu tych prac podręcznik zostanie również udostępniony w pomocy systemu POL‑on.

Produkcyjne udostępnienie tej funkcjonalności planowane jest na drugą połowę lipca, łącznie z dodatkowymi funkcjonalnościami (niedostępnymi obecnie na środowisku demo) dotyczącymi:

  • opcji automatycznego uzupełniania w opisach wpływu informacji o osiągnięciach naukowych lub artystycznych,
  • formatowania tekstu,
  • pomocniczego wyświetlania informacji o liczbie opisów wpływu w danej dyscyplinie wynikającej z liczby N.