Powrót do listy

Udostępnienie modułu Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów w POL-on 2.0

W dniu 08.02.2022 r. w systemie POL‑on 2.0 został udostępniony moduł Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów.

W module będą gromadzone dane służące agencji NAWA do uwierzytelniania dokumentów, tj.:

  • wzory dokumentów,
  • wzory pieczęci urzędowych,
  • osoby upoważnione do podpisywania dokumentów wraz z podpisami tych osób.

W celu rejestracji ww. danych wymagana jest rola INST_UWIERZYTELNIANIE_DOK_EDYTOR nadana na całość uczelni.

Więcej informacji w pomocy systemu.