Powrót do listy

Udostępnienie modułu Osoby kierujące podmiotem

W dniu 7.10.2021 r. na środowisku produkcyjnym wdrożono nowy moduł „Osoby kierujące podmiotem”, w którym będą rejestrowane informacje o osobach kierujących podmiotem.

Dane te należy rejestrować w trybie bieżącym – konieczna jest do tego rola INST_ADM (dla uczelni) lub INST_NAUK_ADM (dla instytutów naukowych) nadana na całość jednostki. Informacje powinny zostać uzupełnione wstecznie od 1.10.2018 r., zgodnie z zasadą, iż w podmiocie może być tylko jedna osoba aktualnie nim kierująca.

Więcej o module w dedykowanym wpisie pomocy.