Powrót do listy

Udostępnienie modułu Kształcenie specjalistyczne dla uczelni zawodowych

W dniu 31.01.2022 r. na środowisku produkcyjnym wdrożono nowy moduł „Kształcenie specjalistyczne” dla uczelni zawodowych.

Dane o kształceniu specjalistycznym należy rejestrować w trybie bieżącym. Konieczna jest do tego rola INST_KSZTALCENIE_SPEC nadana na całość jednostki.

Informacje powinny zostać uzupełnione wstecznie od 1.10.2018 r., zgodnie z zasadą, iż w wykazie uczelni nie powinno być kształceń specjalistycznych o takiej samej nazwie i rodzaju świadectwa.

Więcej o module w dedykowanych wpisach pomocy.