Powrót do listy

Udostępnienie funkcji pobierania danych pracownika do pliku

Informujemy, że w module Pracownicy w Wykazie nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu została udostępniona funkcja pobierania danych pracownika do pliku (pdf).

Aby pobrać zarejestrowane dane do pliku należy wyszukać pracownika w filtrach zestawienia, przejść do jego danych szczegółowych, a następnie skorzystać z przycisku „Pobierz pdf”.