Powrót do listy

Udostępnienie formularza Informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za rok 2022

10.01.2023 r. w systemie POL‑on 2.0 został udostępniony do wypełnienia formularz Informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za rok 2022.

Formularz znajduje się:

  • w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych
  • po wybraniu w filtrze Rok sprawozdawczy wartości 2022
  • dla osób posiadających rolę INST_PR_SPR.

Należy w nim uzupełnić przeciętne zatrudnienie osób niepełnosprawnych w poszczególnych miesiącach ubiegłego roku, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Do złożenia formularza zobligowane są:

  • uczelnie publiczne podlegające pod MEiN,
  • uczelnie kościelne podlegające pod MEiN,
  • uczelnie niepubliczne.

Termin przesłania sprawozdania do Ministerstwa: 31 stycznia 2023 r.

Więcej informacji dotyczących wypełniania formularza we wpisie pomocy: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/informacja-o-zatrudnieniu-osob-niepelnosprawnych/.