Powrót do listy

Udostępnienie formularza Informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za 2021 r.

W dniu 11 stycznia 2022 r. w systemie POL‑on 2.0 został udostępniony formularz Informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za rok 2021.

Formularz znajduje się:

  • w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych
  • po wybraniu w filtrze Rok sprawozdawczy 2021
  • dla osób posiadających rolę INST_PR_SPR.

Należy w nim uzupełnić przeciętne zatrudnienie osób niepełnosprawnych w poszczególnych miesiącach ubiegłego roku, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Do złożenia formularza zobligowane są:

  • uczelnie publiczne podlegające pod MEiN,
  • uczelnie niepubliczne.

Termin przesłania sprawozdania do Ministerstwa: 31 stycznia 2022 r.

Więcej informacji dotyczących wypełniania formularza znajdziesz tutaj.