Powrót do listy

Udostępnienie formularza danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji w POL-on 2.0

W dniu 08.02.2022 r. w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych w systemie POL‑on 2.0 został udostępniony formularz danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji.

Termin złożenia ww. formularza upływa: 28 lutego 2022 r.​ Niezbędna jest do tego rola edycyjna INST_PR_SPR nadana na całość uczelni.​

Do złożenia sprawozdania zobowiązane są publiczne uczelnie akademickie nadzorowane przez MEiN i 5 uczelni kościelnych (które otrzymują subwencję na zasadach uczelni publicznych).​​

Więcej informacji – w dedykowanym wpisie pomocy systemu.