Powrót do listy

Udostępnienie formularza danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji na rok 2021

W dniu 8 lutego 2021 r. w wersji produkcyjnej został wdrożony formularz danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji na rok 2021.

Formularz jest dostępny dla osób posiadających rolę INST_PR_SPR, w systemie POL‑on 1.0, w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych.

Formularz składa się z 4 części:

  • Część 1 – Informacje ogólne (pobierane z systemu POL‑on);
  • Część 2 – Współpraca międzynarodowa (dane częściowo pobierane z formularza z poprzedniego roku, wymagają weryfikacji/ aktualizacji użytkownika);
  • Cześć 3 – Pracownicy cudzoziemcy (liczba pracowników według kraju pochodzenia, wprowadzana przez użytkownika);
  • Część 4 – Projekty realizowane w ramach programów międzynarodowych „HORYZONT 2020”.

Termin złożenia formularza: 28 lutego 2021 r.

Więcej informacji dotyczących formularza znajdą Państwo na stronach pomocy: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/formularz-danych-uzupelniajacych/