Powrót do listy

Termin przekazania danych studentów do systemu POL-on 2.0 w przypadku wystąpienia błędów technicznych

Informujemy, że wyłącznie w przypadkach błędów technicznych lub błędnego wyniku kontroli danych, a więc wystąpienia faktycznych/realnych problemów z przekazaniem danych studentów, termin na przekazanie danych studenta, o którym mowa §10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL‑on, upływa w dniu udostępnienia odpowiedniej poprawki w systemie POL‑on 2.0.

Dane dotyczące studentów należy przekazać niezwłocznie po usunięciu w systemie POL‑on przeszkód, które uniemożliwiają wywiązanie się z terminów określonych we wspomnianym rozporządzeniu.

System POL‑on rejestruje każdą próbę zapisania danych studenta i powyższa informacja jest w pełni weryfikowalna w systemie.