Powrót do listy

Techniczna zmiana w obsłudze sprawozdań GUS za rok 2020

Informujemy o wprowadzeniu technicznej zmiany w obsłudze sprawozdań GUS w porównaniu do zeszłego roku.

W zeszłym roku: system nie pozwalał zatwierdzić działu uzupełnianego ręcznie (to jest poprzez import plików  Excel), jeśli nie został do niego zaimportowany plik. Powodowało to, że uczelnie, które np. nie miały studentów należących do kategorii wykazywanej w danym dziale, importowały puste lub wypełnione zerami pliki (po to, by móc zatwierdzić dział, a następnie całe sprawozdanie), co z kolei powodowało problem z obsługą tych plików po stronie hurtowni.

W tym roku: można zatwierdzić działy uzupełniane ręcznie bez konieczności importu pustych lub zerowych plików. System wyświetli tylko ostrzeżenie „Uwaga: dział nie zawiera żadnych danych statystycznych. Jego zatwierdzenie oznacza potwierdzenie, że  jest to zgodne ze stanem faktycznym. Czy kontynuować?”, po to, aby zminimalizować ryzyko zatwierdzenia pustych działów przez pomyłkę.  System nie pozwala już na import pustych lub zerowych plików (traktuje takie pliki jako błędne).