Powrót do listy

Stary moduł pracowników został udostępniony w trybie do odczytu na środowisku DEMO

W związku z licznymi prośbami w dniu dzisiejszym stary moduł pracowników został udostępniony w trybie tylko do odczytu. Moduł jest dostępny tylko na środowisku DEMO.

Moduł posiada dane z dnia przełączenia systemów (a więc z dnia 2020-01-08).
Przywrócenie starego modułu należy traktować tylko jako bazę referencyjną w kontekście weryfikacji danych sprzed punktu przełączenia na nowy system.

Moduł nie zawiera żadnych nowych danych rejestrowanych przez nowy moduł pracowników.

Moduł jest zablokowany do zapisu (chociaż posiada przyciski manipulacji danymi).