Powrót do listy

Stanowisko Rektora nie jest funkcją kierowniczą

Informujemy, że zgodnie z zapisami Ustawy 2.0, stanowisko Rektora nie jest funkcją kierowniczą. Rektor jest organem uczelni i do jego zadań należy powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni i ich odwoływanie.

Stanowisko rektora NIE POWINNO być rejestrowane jako funkcja kierownicza pracownika.

Wkrótce udostępniony zostanie nowy moduł „Osoby kierujące podmiotem”, w którym będą rejestrowane  osoby kierujące danym podmiotem na stanowiskach:

  • Rektor
  • Dyrektor generalny
  • Prezes Zarządu
  • Prezes Centrum Łukasiewicz
  • Dyrektor instytutu
  • Dyrektor instytutu PAN
  • Dyrektor instytutu SBŁ
  • Dyrektor instytutu międzynarodowego
  • Inne – możliwość wpisania dowolnej wartości.

Wprowadzone dotychczas funkcje kierownicze Rektora należy usunąć z modułu Pracownicy.