Powrót do listy

Stanowiska w systemie POL-on – błąd procesu migracji w historii zatrudnienia

W styczniu 2020 roku nastąpiła migracja danych pracowniczych które są kontynuowane w ramach nowych przepisów ze starego systemu POL‑on do nowego.

W trakcie migracji do nowego systemu z mocy prawa stanowiska i grupy pracownicze stały się automatycznie stanowiskami i grupami określanymi przez nową ustawę wg. poniższego klucza:

  • stanowisko „profesora zwyczajnego” stało się stanowiskiem „profesora”
  • stanowiska „profesor nadzwyczajny” i „profesor wizytujący” stały się stanowiskiem „profesora uczelni”
  • stanowiska z grupy „naukowo-dydaktycznej” stały się odpowiednimi stanowiskami z grupy „badawczo-dydaktycznej”
  • stanowiska z grupy „naukowej” stały się odpowiednimi stanowiskami z grupy „badawczej”

W celu zdjęcia z Państwa obciążeń związanych z koniecznością aktualizacji nowych form zatrudnienia przeprowadziliśmy automatyczną konwersję podczas procesu migracji danych do nowego systemu.
Założenia automatycznej konwersji zakładały iż powyższe stanowiska i grupy będą dotyczyć zatrudnień na stanowiskach trwających w dniu 2018-10-01 (oraz późniejszych).
Wcześniej zakończone „stanowiska” (przed 2018-10-01) pozostają na „starych” grupach i stanowiskach.

Istota błędu

Błąd dotyczy tych stanowisk które rozpoczęły się przed dniem 2018-10-01 i trwały w tym dniu.
System w takim przypadku nie podzielił automatycznie warunku zatrudnienia na dwie części, przed 2018-10-01 na starym stanowisku / grupie, od dnia 2018-10-01 na „nowym” stanowisku/grupie.
Stanowiska z powyższych przykładów rozpoczęte w dniu 2018-10-01 (lub później) nie wymagają korekt.

Sytuacja ta nie wpływa na bieżące procesy raportowania danych, lecz odnosi się do stanów archiwalnych.

Działania korygujące OPI

Błąd zostanie skorygowany automatycznie przez działania systemowe OPI w czerwcu 2020 roku.
Jeśli jednak warunek zatrudnienia (który należy do powyższej grupy przypadków) wymaga skorygowania innej wartości niż stanowisko, to czynność tę należy wykonać „ręcznie” wykonując przy okazji tę korektę stanowiska we własnym zakresie (późniejsza, automatyczna korekta wykonywana przez OPI nie obejmie już tego przypadku).

Dane archiwalne

Dane ze starego systemu są w nim utrzymywane bez żadnych zmian i odwzorowują sytuację w sposób prawidłowy. Moduł pracowników dotychczasowego systemu będzie udostępniony w najbliższym czasie w trybie tylko do odczytu (marzec 2020).
Trwają prace nad dokładnym zabezpieczeniem starego modułu pracowników przed możliwością zapisu ze wszystkich możliwych ścieżek zasilania danymi (GUI, import, API REST).