Powrót do listy

Środowisko DEMO systemu POL-on

Środowisko to dedykowane jest do celów testowych użytkownikom systemu POL‑on oraz POL‑on 2.

Środowiska DEMO oraz PROD wykorzystują do autoryzacji ten sam produkcyjny system MCL. Uprawnienia i ustawienia kont z produkcji systemu POL‑on / POL‑on 2 obowiązują także w kontekście środowisko DEMO. Dane są synchronizowane z danymi produkcyjnymi raz w tygodniu (Poniedziałek), oznacza to więc że dane na środowisku DEMO są nadpisywane w czasie synchronizacji danymi produkcyjnymi.

Środowisko DEMO zalecane jest w szczególności do testowania mechanizmów masowego zasilania danymi: import / REST API

Masowe importy danych

Import pracowników

Import modułu pracowników pokrywa już prawie całość zaplanowanej funkcjonalności która jest przewidywana w ramach tej ścieżki zasilania danymi. Ostatnio została dodana możliwość importowania nieobecności pracownika. Z pozostałych funkcjonalności brakuje tylko możliwości importu liczba godzin w ramach szkół doktorskich, ta funkcjonalność zostanie jednak wdrożona w późniejszym terminie równolegle z dostarczeniem modułów Szkoły Doktorskie oraz  Wykaz osób ubiegających się o stopień naukowy.

W najbliższych dniach planowane jest wdrożenie produkcyjne importu XML pracowników, zalecamy więc testy tego rozwiązania na maszynie DEMO.

 

REST API – pracownicy

W ramach API REST

 

Ważne!

W celu ułatwienia korzystania z API REST systemu POL‑on 2 została napisana krótka aplikacja uwierzytelniana tokenem MCL i korzystająca z jednej z usług domeny pracownicy.

Plik z kodem przykładowej aplikacji jest dostępny w ramach dokumentacji pomocy dla REST API systemu POL‑on 2.

Aplikacja bazuje na domenie pracowników jednak rozwiązania tam zastosowane można wykorzystać w ramach dowolnej domeny systemu POL‑on 2.