Powrót do listy

Sprawozdawczość GUS (S10, S11, S12) – zbliżający się termin przekazania sprawozdań

Przypominamy, iż zgodnie z ustaleniami MEiN zawartymi w komunikacie opublikowanym w aktualnościach systemu wszystkie trzy rodzaje sprawozdań (S-10, S-11, S-12) uczelnie są zobowiązane przekazać do 20 lutego 2022 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.).

Instytucje naukowe w odniesieniu do S-11 i S-12 obowiązuje ten sam termin.