Powrót do listy

Sprawozdawczość GUS S-10-W oraz S-12-W za rok 2021

W dniu 15 lutego 2022 r. w wersji produkcyjnej systemu POL‑on zostały udostępnione formularze GUS S-10-W oraz S-12-W za rok 2021.

Zgodnie z ustaleniami MEiN sprawozdania S-10-W oraz S-12-W jednostki wojskowe są zobowiązane przekazać do 28 lutego 2022 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.).