Powrót do listy

Sprawozdanie z działalności uczelni za rok 2013/2014 oraz studia doktoranckie w systemie POL-on

W dniu 4 listopada 2014 wdrożono wersję 4.2 systemu uwzględniającą:

  • nową wersję formularza sprawozdania z działalności uczelni za rok 2013/2014;
  • moduł „Studia doktoranckie” umożliwiający ich rejestrację w systemie. Po udostępnieniu konieczne będzie nadanie nowej roli systemowej wyznaczonym pracownikom Państwa uczelni.