Powrót do listy

Sprawozdanie GUS S-12 – interpretacja sformułowania „otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską”

W odpowiedzi na pytanie: „Jak interpretować poprawnie sformułowanie „otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską” – czy chodzi tu o wszystkie świadectwa  dojrzałości inne niż polska matura (w tym matury międzynarodowe: Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie; Dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.)?” przypominamy, iż wymienione świadectwa (dyplomy IB i EB) można uzyskać również w Polsce. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, to studentów posiadających takie dyplomy nie wykazujemy jako mobilnych. Mobilność wiąże się bowiem z fizycznym przekroczeniem granicy w celu odbycia studiów. W związku z powyższym należy na sprawozdaniu sekcji 3 sprawozdania S-12 wykazać wyłącznie osoby, które uzyskały tego rodzaju certyfikat w innym kraju.