Powrót do listy

Spotkanie techniczne w sprawie integracji systemów anty-plagiatowych z ORPD

W dniu 27 maja w siedzibie OPI PIB odbyło się spotkanie techniczne w sprawie integracji systemów anty-plagiatowych z ORPD.

Tematy omówione na spotkaniu:
    * instalacja algorytmów indeksowania na maszynach wirtualnych;
    * API szybkiego dostępu do prac (anty-plagiat);
    * procesy indeksowania prac i metadane;
    * API dostępu do prac (promotor).

Materiały ze spotkania:
https://polon.nauka.gov.pl/polon/spotkania