Powrót do listy

SEDN – przejście na środowisko produkcyjne oraz przedłużenie okresu dobowego odświeżania danych

W nawiązaniu do komunikatu MEiN dotyczącego ewaluacji z dnia 5 stycznia 2022 roku oraz licznymi pytaniami z nim związanymi, chcielibyśmy przekazać Państwu informacje na temat jego implikacji dla działania systemu SEDN:

  • W dniu 17 stycznia 2022 roku udostępnione zostanie środowisko produkcyjne SEDN. Będzie ono dostępne pod adresem: https://sedn.opi.org.pl/
    Środowisko produkcyjne wygląda i działa analogicznie jak dotychczasowa wersja Demo. Konta użytkowników i dane zostały już przeniesione. Logowanie do wersji produkcyjnej SEDN bazuje na dotychczasowym koncie, co oznacza, że logujecie się Państwo tym samym loginem i hasłem.
  • Dobowe odświeżanie danych w SEDN będzie trwało do 31 stycznia 2022 roku. Jeśli zajdzie konieczność uzupełnienia braków lub dokonania korekty danych po 17 stycznia, dane te zostaną pobrane z POL‑on i PBN do SEDN. Zwracamy jednak ponownie uwagę, że ten dodatkowy czas pomiędzy 17 a 31 stycznia powinien zostać przeznaczony przede wszystkim na weryfikację wprowadzonych danych oraz wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości.
    Od 1 lutego 2022 roku dane w SEDN nie będą już odświeżane, co oznacza, że jakiekolwiek dane wprowadzone do systemu POL‑on lub PBN po 31 stycznia nie będą uwzględnione w procesie ewaluacji.
  • Pragniemy także przypomnieć, że do 31 stycznia kierownicy podmiotów są zobowiązani do złożenia w systemie POL‑on oświadczenia potwierdzającego, że dane wprowadzone do systemu są zgodne ze stanem faktycznym.