Powrót do listy

Rozszerzenie systemu POL-on na potrzeby NAWA

W związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w systemie POL‑on planowane jest zrealizowanie dwóch nowych modułów:

 

1. Moduł danych o studentach cudzoziemcach (umowy międzynarodowe, umowy zawierane z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, decyzja właściwego ministra, decyzji rektora uczelni);

2. Moduł uwierzytelniania dokumentów (wzory dokumentów, rejestr osób upoważnionych do podpisywania dokumentów oraz ich podpisów).

 

Ze względu na napięte terminy realizacji oraz ryzyko znaczących modyfikacji w obecnym sposobie zbierania danych moduły będą realizowane jako odrębne elementy systemu POL‑on. W tym roku nie są planowane w związku z tym żadne modyfikacje w strukturze plików importowych (XML) oraz przekazywanych za ich pomocą danych do rejestru studentów, pracowników oraz doktorantów. Nie są również przewidywane związane z tym zmiany w metodologii wyliczenia danych na potrzeby statystki dla Głównego Urzędu Statystycznego za pomocą dostępnych w systemie formularzy S-10, S-11, S-12. Ich przekazanie powinno nastąpić w tym roku wyłącznie przy pomocy systemu POL‑on w terminie do końca stycznia 2018 r. (szczegóły tego procesu zostaną przedstawione w najbliższym czasie w oddzielnym komunikacie).  

 

Poziom integracji z aktualnie działającymi elementami systemu będzie ograniczony do niezbędnego minimum również z uwagi na planowaną istotną przebudowę systemu na potrzeby ustawy 2.0.

 

W związku z powyższym w kontekście modułu danych o studentach cudzoziemcach w zakresi wymaganym przez ustawę o Nawa zostanie przyjęte rozwiązanie oparte o import oddzielnych plików w formacie xlsx w odpowiednio ustalonym szablonie, możliwym do pobrania z systemu. Zostanie on udostępniony Państwu do zapoznania do końca listopada br. na stronach pomocy systemowej. Będzie to odrębny zakres względem obecnie zbieranego w rejestrze studentów w systemie POL‑on. Zgodnie z treścią ustawy nowy rejestr zostanie udostępniony z dniem 1 stycznia 2018 r.