Powrót do listy

Rozszerzenie formatu importu danych

W dniu 29.09.2011 opublikowane zostały korekty w plikach XSD definiujących strukturę plików importowych. Stanowią one w większości rozszerzenie struktury dotychczasowej i zapewniają zgodność z plikami w poprzedniej wersji. Zmiany pozwalają na wprowadzenie informacji dotyczących stopni naukowych i tytułów naukowych w nieaktualnych dyscyplinach i dziedzinach oraz stopni nadanych przez instytucje, których nie ma już w strukturze instytucji (instytucje historyczne). Pliki dotychczasowe, nie zawierające tych informacji, nie wymagają zmian. W sekcji dotyczącej studentów usunięto pola redundantne.
Szczegóły znajdują się w rejestrze zmian oraz w dokumentach specyfikacji.