Powrót do listy

Rozprawy doktorskie w odniesieniu do przewodów wszczętych na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 30 września 2011 r.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi braku możliwości wprowadzenia do Systemu POL‑on streszczeń rozpraw doktorskich w odniesieniu do przewodów wszczętych na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 30 września 2011 r. uprzejmie informujemy, iż w najbliższym czasie w Systemie POL‑on zostanie wydany stosowny komunikat w sprawie. Do tego czasu prosimy o niewprowadzanie do Systemu informacji dotyczących ww. przewodów doktorskich