Powrót do listy

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

W dniu 13 stycznia 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2020 r. nowelizujące rozporządzenie z dnia 6 marca 2019 r.  w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL‑on.

Nowelizacja wejdzie w życie w dniu 28 stycznia 2021 r. 

Zachęcamy do zapoznania się z tym aktem prawnym, dostępnym pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000071 .

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem prac w systemie POL‑on nad dostosowaniem do obowiązującego prawodawstwa dostępnym tu: https://polon2.opi.org.pl/ustawa-2-0