Powrót do listy

Przypomnienie o obowiązku elektronicznego przekazywania zawiadomień o nadanych w 2012 roku stopniach naukowych

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypomina o obowiązku elektronicznego przekazywania zawiadomień o nadanych w 2012 roku stopniach naukowych poprzez moduł „dr/dr hab.” systemu POL‑on – zgodnie z § 29 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200). Komunikat w ww. sprawie został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa w dniu 31 lipca br. (http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/szkolnictwo-wyzsze/artykul/komunikat-dotyczacy-przekazywania-zawiadomien-o-nadanych-stopniach-doktora-i-doktora-habilitowaneg/).
Konsekwencją niewprowadzenia ww. danych do modułu „dr/dr hab.” systemu POL‑on będzie brak informacji o nadanych stopniach w raportach sporządzanych dla instytucji zewnętrznych (Główny Urząd Statystyczny) oraz w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
Przypominamy, iż wyłącznie zawiadomienia posiadające status „Zatwierdzone przez jednostkę” (a nie „Edycja”) stanowią o właściwym wprowadzeniu danych do systemu „POL‑on”.
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o dokonanie zmian w zawiadomieniach posiadających w systemie status „Zgłoszone do poprawy”.
Informujemy, że zawiadomienia o nadanych w 2012 r. stopniach naukowych powinny zostać zweryfikowane i uzupełnione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2013 r.
Szczegółowa instrukcja obsługi modułu „dr/dr hab.” znajduje się na stronie internetowej /dokuwiki/doku.php/dr_drhab/scenariusze/proces_wpr_zaw.