Powrót do listy

Przygotowanie systemu POL-on do potrzeb przyszłorocznej oceny jednostek naukowych – etap I

Szanowni Państwo,

aby jak najlepiej przygotować się do przyszłorocznej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych wprowadziliśmy w systemie POL‑on (wersja 9.0) wiele rozwiązań, które – mamy nadzieję – ułatwią Państwu pracę związaną z wypełnianiem przyszłorocznej ankiety jednostki (jej szczegółowy zakres opisany został na stronach pomocy systemowej).

Prosimy, by potraktowali Państwo dodatkowe funkcje systemu POL‑on jako elementy etapu przygotowawczego do prac związanych z gromadzeniem danych do ankiety jednostki, która zostanie oficjalnie uruchomiona w terminie określonym przez Ministra Nauki.

Wybrane rozwiązania udostępniamy Państwu wcześniej, aby mogli Państwo jak najszybszej zweryfikować i uzupełnić dane znajdujące się w systemie. Jest to dla nas także okazja do zebrania od Państwa uwag i propozycji związanych z dalszym rozwojem oprogramowania. Zachęcamy zatem do przekazywania nam wszelkich sugestii mogących zdaniem Państwa usprawnić działanie systemu.

 

Prosimy, by w pierwszej kolejności zweryfikowali Państwo funkcjonalność systemu na środowisku demo dostępnym pod adresem:  https://polon-demo.opi.org.pl/.

 

Kolejne szczegółowe informacje o procesie ewaluacji oraz planowanych rozwiązaniach systemowych będziemy mogli Państwu przekazać po publikacji Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.