Powrót do listy

Przygotowanie do integracji systemu POL-on z Głównym Urzędem Statystycznym

W dniu 15 grudnia zostanie wdrożona w systemie POL‑on funkcjonalność umożliwiająca składanie sprawozdań na potrzeby statystyki publicznej dla Głównego Urzędu Statystycznego. Stanowi to przygotowanie systemu do realizacji art. 34 a ust. 6 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 do dnia 18 stycznia 2017 sprawozdawczość na potrzeby statystyki publicznej będzie realizowana na zasadach dotychczasowych. Pierwsze badanie wykonane w pełni przy użyciu systemu POL‑on będzie dotyczyło danych za rok 2017.

Obecne rozwiązanie informatyczne stanowi realizację projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego wykonanie zostało zaplanowane na rok 2015. Jego celem jest przygotowanie systemów informatycznych GUS i MNiSW do procesu integracji na odpowiednio wczesnym etapie, by dostosować stosowane w nich struktury danych i metodologię wyliczeń do realizacji przepisów statystki publicznej. Obecna funkcjonalność składania formularzy S-10, S-11, S-12 w POL‑on ma charakter testowy.

Szczegółowe informacje związane z procesem integracji znajdują się na stronach pomocy systemowej: https://polon.nauka.gov.pl/polon/help/doku.php/integracja_gus/start