Powrót do listy

Przesunięty termin sprawozdawczości danych do systemu POL-on

Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki są zobowiązane (zgodnie z art. 219 ust. 6 i 7 ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz. U z 2018 r., poz. 1669) do wprowadzenia danych do systemu POL‑on do baz o których mowa w art. 342 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w terminie do dnia 31 marca 2020 r.

W związku z pojawieniem się zagrożenia epidemiologicznego i spowodowanego tym zawieszenia zajęć na uczelniach przez okres 2 tygodni, tj. do dnia 25 marca 2020 r., decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego termin wprowadzania danych do systemu POL‑on o których mowa powyżej zostaje przesunięty na dzień 15 kwietnia 2020 r.