Powrót do listy

Przerwa techniczna związana z wdrożeniem nowej wersji systemu

W godzinach wieczornych 23 września rozpocznie proces uruchomienia pierwszej wersji nowej aplikacji POL‑on 2.0.
Procedura, uwzględniająca instalację nowej wersji, inicjalną migrację danych oraz testy powinna zakończyć się najpóźniej do 26 września. Od tego momentu uruchomiona zostanie po raz pierwszy aplikacja POL‑on 2.0 w wersji produkcyjnej, która będzie współdziałała z obecnym systemem. Rozpocznie się proces migracji poszczególnych modułów systemu do nowej aplikacji zgodnie z harmonogramem

Dotychczasowy system będzie systematycznie wygaszany. W pierwszej kolejności wyłączona zostanie edycja rejestrów, które nie znalazły się w nowej ustawie.

W inicjalnym uruchomieniu nowej aplikacji POL‑on 2.0 zostaną wdrożone moduły: administracja (role i uprawnienia), jednostki, kierunki studiów (etap 1 – uwzględniający inicjalną migrację danych). Moduły te będą zintegrowane z dotychczasowym systemem, co umożliwi płynną pracę w obu aplikacjach.