Powrót do listy

Przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej

Szanowni Państwo,

informujemy, że, zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, termin składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej przez jednostki naukowe lub uczelnie, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych został przedłużony do dnia 21 kwietnia 2017 r.

Komunikat w tej sprawie został zamieszczony na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego