Powrót do listy

Przedłużenie terminu na wprowadzanie oświadczeń do 15 marca

Zgodnie z decyzją MEiN oświadczenia złożone w 2022 r. w nowych oraz zmienionych dyscyplinach można uzupełniać/modyfikować  w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2023 r.