Powrót do listy

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w dniu 2016-04-01 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało „Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw”. Jest on dostępny pod adresem http://www.nauka.gov.pl/konsultacje/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-oraz-niektorych-innych-ustaw.html.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z tym projektem ponieważ może on mieć istotne znaczenie dla zakresu danych zbieranych w systemie POL‑on, a co za tym idzie, zakresu danych, które zobligowani jesteście Państwo przekazywać do tego systemu.