Powrót do listy

Proces aktualizacji walidacji w module patenty i prawa ochronne

W dniu dzisiejszym 28.12.2021 w module patenty i prawa ochronne uruchomiono proces weryfikacji walidacji na wprowadzonych już rekordach.
Uprzejmie prosimy o sprawdzenie i uzupełnienie rekordów, które nie spełniają wymogów walidacji.
Proces odświeżania walidacji miał na celu uwzględnienie wszystkich wdrożonych walidacji po uruchomieniu modułu, na rekordy już wprowadzone do systemu.