Powrót do listy

Procedury rozwiązania problemu migracyjnego dotyczącego siatki stanowisk (moduł Pracownicy)

Udostępnione zostały procedury umożliwiające kompleksowe rozwiązanie problemu migracyjnego dotyczącego siatki stanowisk w module Pracownicy. Procedury te są skierowane do uczelni,w których:

  • w wyniku migracji ze starego systemu POL‑on do nowego nastąpiła automatyczna konwersja stanowisk na stanowiska z nowej siatki (wynikającej z ustawy 2.0) oraz
  • system nie podzielił automatycznie warunku zatrudnienia na dwie części przed dniem 2018-10-01 i od tego dnia,

co powoduje konieczność uporządkowania stanu warunków zatrudnienia.

Procedury zostały opisane na stronach Pomocy POL‑on: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/procedury-rozwiazania-problemu-migracyjnego/ i obejmują:

  • Ogólny opis istoty problemu migracyjnego, dostępne strategie postępowania, niezbędne role w systemie POL‑on,
  • Szczegółowy opis usługi w ramach strategii 1,
  • Szczegółowy opis usługi w ramach strategii 2.

Opis procedur można także pobrać z ww. stron Pomocy w formie dokumentu PDF.