Powrót do listy

Pracownicy – minimum kadrowe

Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniem 2012-11-05 minimum karowe przypisane do studiów określonych jako specjalności „Kształcenia w zakresie filologii” zostanie automatycznie przyporządkowane przez system do kierunku o nazwie „Filologia”.