Powrót do listy

Prace związane z poprawkami w module Dane finansowe

W module Dane finansowe trwają prace związane z poprawkami w zakresie:

  • poprawnego zapisywania wprowadzanych kwot – do czasu wdrożenia poprawek prosimy o wstrzymanie się z dodawaniem nowych wpisów;
  • usunięcia starej klasyfikacji dyscyplin – wszystkie wpisy, w których wykorzystano dyscyplinę ze starej klasyfikacji, należy skorygować usuwając starą dyscyplinę, a w jej miejsce wskazując dyscyplinę z nowej klasyfikacji – obowiązującej od 1 października 2018 r. Po wdrożeniu poprawek, dyscypliny ze starej klasyfikacji nadal podpięte we wpisach zostaną usunięte.

Zostanie również dodany stosowny filtr ułatwiający wyszukanie wpisów, w które należy poprawić/uzupełnić.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację i niedogodności z tym związane.

Odrębnym komunikatem poinformujemy o wdrożeniu poprawek i przekażemy dokładniejsze instrukcje.