Powrót do listy

Prace techniczne w module Kierunki studiów i Studenci

7.05.2024 r. (wtorek) między 9:00 a 15:00 wystąpią chwilowe przerwy w dostępie do modułów Kierunki studiów i Studenci. Możesz spodziewać się także problemów z pobraniem raportu na Koncie Użytkownika na portalu RAD-on.