Powrót do listy

Prace serwisowe

7.12.2023 r. w godzinach 9:30-19:00 możesz doświadczyć utrudnień w pracy w systemach POL‑on i RAD-on:

  • do godziny 15:30 raporty dostępne w sekcji Studenci w module Raporty POL‑on będą udostępniać dane według stanu technicznego POL‑on z godziny 9:30;
  • do godziny 15:30 moduł Dane obywatela na platformie RAD-on będzie udostępniał dane studentów według stanu technicznego POL‑on z godziny 9:30;
  • w godzinach 15:30-19.00 wspomniane wyżej moduły nie będą zwracać żadnych danych.