Powrót do listy

Prace serwisowe w dniu 27 marca 2023 r.

Informujemy, że dnia 27.03.2023 r. (poniedziałek) od godz. 8.00 do godz. 09.00 z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac technicznych na środowisku produkcyjnym, nastąpi czasowa niedostępność modułów w POL‑on 2.0.
Moduły, które mogą być czasowo niedostępne:

  • Patenty i prawa ochronne
  • Projekty naukowe
  • Studenci
  • Kierunki studiów
  • Repozytorium pisemnych prac dyplomowych

Dodatkowo mogą nastąpić czasowe przerwy w działaniu środowiska produkcyjnego ORPPD 1.0.