Powrót do listy

Prace serwisowe w modułach Osoby ubiegające się o stopień doktora i Postępowania awansowe

Dziś (poniedziałek) w godz. 13.00–14.30 z powodu konieczności przeprowadzenia prac technicznych wystąpi czasowa niedostępność modułów Postępowania awansowe i Osoby ubiegające się o stopień doktora.