Powrót do listy

Prace serwisowe w dniu 13 czerwca 2023 r.

13.06.2023 r. (wtorek) w godz. 10.0012.30 z powodu konieczności przeprowadzenia prac technicznych wystąpi czasowa niedostępność modułów Postępowania awansoweOsoby ubiegające się o stopień doktora.