Powrót do listy

Prace serwisowe w dniu 12 czerwca 2023 r.

12.06.2023 r. (poniedziałek) w godz. 10.0011.00 z powodu konieczności przeprowadzenia prac technicznych wystąpi czasowa niedostępność modułów Postępowania awansoweOsoby ubiegające się o stopień doktora.