Powrót do listy

Prace serwisowe na środowisku produkcyjnym 16.11 (Studenci i Kierunki studiów w POL-on 2.0 oraz Administracja w zakresie importu XML w POL-on 1.0)

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych, w dniu 16.11.2022 r. (środa) od godziny 10:00 do godziny 12:00 mogą wystąpić czasowe przerwy w dostępie do modułu StudenciKierunki studiów w POL‑on 2.0 oraz w module Administracja w zakresie importu XML w POL‑on 1.0.